АЙКИДО КЛУБ АГАЦУ - БУРГАС

Warning: Parameter 3 to botRokBox() expected to be a reference, value given in /home/aikidob/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136 Warning: Parameter 3 to botRokBox() expected to be a reference, value given in /home/aikidob/public_html/libraries/joomla/event/dispatcher.php on line 136

КАКВО Е АЙКИДО? - Кишомару и Моритеру Уешиба Featured

Rate this item
(2 votes)

Какво е Айкидо?

 

От Втория Дошу Кишомару Уешиба и Третия Дошу Моритеру Уешиба

[Editor's Note: This discussion appears in the Best Aikido: The Fundamentals . We thank Doshu Moriteru Ueshiba for giving us permission to reprint it. Photos courtesy Aikikai Foundation.]

Бележка на редактора: Този разговор се публикува в Най-доброто Айкидо-Основите.

 Тези , които не са добре осведомени за истинския смисъл на Айкидо, го смятат за нищо повече от един от старомодните бойни изкуства. Истина е че Морихей Уешиба (1883-1969) , Основателя на Айкидо, изучавал много различни видове традиционни бойни стилове, и използвал наученото за да оформи техниките на Айкидо. Всъщност, Айкидо е много повече от смес от различни бойни техники и стилове. Основателят много ясно го е подчертал: „ До този момент, аз изучавах много различни видове бойни стилове – Ягю Рю, Шиньо Рю, Дайто Рю, Шинкаге Рю, и други – но Айкидо не е смес от тези стилове. Всички техники на Айки са функция на Ки”.

Въпреки това, Айкидо и Дайто Рю често се бъркат дори и в Япония, и не е много трудно да се разбере, защо обикновения наблюдател на може лесно да различи тези два стила. Това е поради факта, че Морихей Уешиба е бил ученик на Сокаку Такеда(1859 – 1943), великият майстор на Дайто – Рю, но когато бил попитан от репортер дали Айкидо е непосредствено следствие от неговото обучение в Дайто – Рю, Морихей отвърнал „ Не, по-точно е да се каже че Майстор Сокаку отвори очите ми за истинската същност на Будо.” Същността на Айки е доста по-различна по-форма от другите бойни системи.

Традиционните бойни изкуства на Япония могат да бъдат смятани за важно колтурно и историческо съкровище, но след Реставрацията Мейджи в 1868 , и рухването на старите самурайски кланове, бързата и често безогледна западнизация на страната имала разрушителен ефект върху бойните изкуства.

Джигоро Кано ( 1860-1938) вярвал , че най-добрите елементи от японските бойни изкуства трябва да бъдат запазени , но за него било много трудно да открие и учи от завършени майстори – много от старите бойни майстори си били отишли. Само благодарение на непрестанно усилие и усърдие успял да основе Кодокан Джудо като средсто да се запази най-доброто от традиционните японски бойни изкуства вече в техния съвременен контекст. Кано отворил своето първо училище в 1882, една година преди да бъде роден Морихей Уешиба. Докато Кано вярвал, че въвеждайки западния модел на спортни състезания  ще популяризира новото му бойно изкуство  Джудо , Морихей последвал напълно различен път . Толкова различен, че на практика някой хора казват, „Айкидо не е истинско бойно изкуство, нали?”

И другото е вярно, че има голямо множество от невежи хора , които бъркат Айкидо с някаква форма на здравословна гимнастика, форма на танц, форма на боен хипнотизъм или нещо подобно или както споменахме по горе дори сериозни разработки  бъркат Айкидо с айкиджуцу. Нека да бъде пределно ясно, въпреки че Айкидо е Будо, бойно изкуство. Айкидо е най-съвършената есенцията от традиционните бойни техники , пречистени и преобразени от възвишена духовна мъдрост. Това е метод за изковаване на духа и тялото.

Каква е тази духовна мъдрост? Да бъде просто, да се изоставят хитрините, измамата или грубата, жестока сила да се победи противника. Това е средство да ни помогне в нашето търсене на Пътя, и ни даде възможност да развием нашият индивидуален характер по един взаимно обогатяващ ни и напълващ ни начин с нашия партньор в практиката. В търсене на Пътя, ние се нуждаем да свържем ума с тялото си, за да можем на свой ред да се хармонизираме с естествения закон на вселената, и като резултат да успеем свободно да откликнем на всяко събитие в живота ни. Айкидо е метод чрез, който ни се дава възможност да преживеем такова състояние

Думата „вселена” се мисли обикновено като някакво невъобразимо голямо и неопределено понятие, но всъщност вселената на Пътя на Айкидо е много конкретна и центрирана в тялото на всеки един. В Айкидо практиката , ние се стремим усилено да разберем принципите на на Ки , чрез действителен опит и си служим с различните техники да закрепим този опит в нашето всекидневно съзнание. Това е една от отличителните черти на Айкидо.

Нека погледнем  по-отблизо върху природата на Ки в Айкидо по един  непосредствен и действителен начин. Когато наблюдавате изпълнението на Айкидо техника, най-добре е да видите всеки един момент от нея като движение по сфера. Въртеливото движение ни позволява да избегнем сблъсъка с връхлитащата ни сила и създава и подсигурява хармонизацията. За да създадем правилна сфера , трябва да има здрав център.

Пумпал въртящ се с голяма скорост около стабилен център изглежда така, че все едно не помръдва изобщо. Ако докоснете пумпала дори и леко , той незабавно ще отлети поради създаването на центробежна сила и енергията скрита зад неговата привидна неподвижност ще се изяви.

Основателя често описваше състоянието на покоя в мига като сумикири, „ пълна яснота на ума и тялото.” Тази представа лежи в самото сърце на Айкидо.

През 1924, Основателят придружил духовния водач на Омоте-кю Онисабуро Дегучи(1871-1947) на мисионерско пътуване в Монголия. По техния път през планините , групата била нападната от бандити. От всички страни летели куршуми. Морихей,  който бил охрана на Онисабуро , мислил че с тях е свършено  до момента, в който почуствал свръхестествено спокойствие и уравновесеност. Той можел да почувства посоката на куршумите и така да избегне тяхното попадение. Цялата група се измъкнала невредима. По късно Основателя описал това необикновено спокойствие като сумикири, покой в движението и казвал, че след това удивително преживяване можел незабавно да почувства всяко смъртоносно или враждебно намерение насочено към него от всяка една посока.

Този удивителен случай е доста впечатляващ но той не трябва да ни кара да изпуснем  факта , че преживяването на симуки се е случило благодарение на дългите години на ежедневно усилено упражняване на ума и тялото. Това не се случва лесно без усилие.. Без постоянна практика разбиране на истинската природа на ки никога не може да бъде постигнато.

В доджото, тренировката следва определени правила. На улицата, обаче , всичко може да се случи, и да не ни позволи да запазим самообладание. Лесно е да запазваш хладнокръвие при идеални остоятелства; една от целите на Айкидо е как да запазваме самообладание независимо от обстоятелствата, независимо колко е ужасна или трудна.

Един от методите да удържим своето физическо и душевно равновесие е да се диша от сейка танден (психофизическа точка на около два инча под пъпа) . Напомняйте си, че ки която оживява вашето собствено тяло е същата ки която оживява цялата вселена. Всички кръгови движения които извършвате в работата си в  Айкидо никога не е в противоречие с принципите на природата. Контролирайте осъзнавайки дишането си и така се свържете с естествения ритъм на вселената. Това е начина да останете балансирани във вашия сейка танден. Нашият собствен център трябва да бъде свързан с центъра на земята. Ки произтича от това усещане на устойчивост и покой.

Противно на много други майстори който имали склонност да  налагат сложни правила и разпоредби в техните школи, Морихей не обичал тази практика и изисквал от учениците си само да следват своя здрав разум. Все пак, с все по широката известност на Айкидо неговите старши ученици изискали той да въведе някои основни правила за трениращите. „ Изглежда времената са се сменили” им отговорил Морихей и представил „ Предпазни мерки за трениращите Айкидо”

1. Айкидо техниките могат да бъдат наистина смъртоносни и затова е от най-голяма важност да се спазват указанията на инструктура през цялото време и практикуващите да не влизат в единоборства от гледна точка на прилагането на сила.

 

2.Айкидо е умение в което „единият” поваля „многото”. Тренирай себе си внимаващ за атаки идващи от четири и осем посоки.

 

3. Винаги се обучавай живо и радостно.

 

4.Учителят може само да предаде една малка порция от знанието.

 

5. Във всекидневното обучение започвай със основните движения за заздравяване на тялото без да се преуморяваш. Загрявай добре, и така няма опасност от травми дори и за възрасни хора. Радвай се докато се обучаваш. И се стреми да постигнеш истинската цел.

 

6. Истинската цел на Айкидо е да се изкове ума и тялото и да се изгради характер.

 

Тези препоръки все още са изложени в Хомбудоджо, с най силно ударение на поставеното под номер три, „ Винаги се обучавай живо и радостно”

При споменаването на термина „бойни изкуства” много хора си представят образа на със заплашително , враждебно държане, и наистина има такива така наречени „майстори” по бойни изкуства които изглеждат така. Но такова държане е ясен признак , че такъв човек не разбира войнския път(Будо). Прекомерната враждебност е празна горделивост маскираща липсата на самоувереност.

И напротив - всеки който наистина разбира Пътя на Война изглежда напълно спокоен и е учтив и внимателен в своето поведение. Той или тя е достатъчно уверен в себе си, за да потиска друго човешко същество и това обикновено се изразява от неговото или нейно лице. Казано просто, те изразяват шизен тай, напълно естествено и свободно състояние на тялото. За да бъде обяснено това приповдигнато състояние и да помогна на обучаващите се да го разберат, често казвам „ нека тренираме забавлявайки се”.

Много ценим онези обучаеми, които наистина разбират сърцето на Айкидо. Такива ученици идват в доджото с висок дух, изпитват удоволствие да хвърлят и да бъдат хвърляни, проливат много пот и си тръгват със същия висок дух.

Земята е била родена от вселената и онези които разцъфтяват в тази живителна среда могат директно да станат едно с природата. Те никога не застават срещу естествения закон и никога не се опитват да управляват средата си със сила. Такива хора изразяват естествено и дейстително хладнокръвие.

Такава жизнена нагласа, основана на такова дълбоко преживяване, може да бъде голямо предимство в различни обществени дейности. Ако тренирате по естествен и изпълващ ви начин, с хладнокръвие и здрав център огромно количество от ки ще бъде създадена. Това ще бъде в огромна полза и за вас  и за обществото. Това ще е нашият естествена съвършен образ. Да се постигне това ниво на битие е далеч по ценно от това да се постигне победа в някакво маловажно съперничество или състезание.

Целта на Айкидо е да направи човека силен чрез напълване с неговата естествена енергия. Това също така ще направи тялото и ума му здрави. В Айкидо ние преодоляваме разликата между тялото и ума; така обединяваме ума и тялото, че те започват да действат като единна същност. От центъра на тази единна същност се заражда безгранично ки и се разпростира живително дихание. Ако тази мощна сила се изразява във всекидневния живот, всеки ще може да води най-пълноценно съществуване.

Мощта на ки избликнала естествено и непосредствено  ни пдава възможност ежедневно да преживяваме радостта, силата, свободата  и гъвкавостта на съществуването. Живеейки будно и откликващо със сила , ще можем да посрещнем всяко предизвикателство и да се справим с всеки непредвиден случай. Практикуването на Айкидо може да направи всичко това възможно и това наблягане върху  хармонията спомага на свой ред за широкото му разпространение по света.

Read 5537 times Last modified on Петък, 30 Септември 2011 14:51
Administrator

Email Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
You are here: Начало СТАТИИ КАКВО Е АЙКИДО? - Кишомару и Моритеру Уешиба

Център за контакти

  • Tel: (+359) 878 300 655
  • Email: aikido.burgas@gmail.com
  • Website: www.aikido.bg